• 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • - Project : 2002 ֿ , 1999
  - Work Scope : Structural Design, Structural Drawing
  - Location : Jeonju, Korea
  - Occupancy : Sport Stadium
  - Size : 91,000, B1/6F
  - Structure System : Roof-Steel Truss +Tensile Structure, PC Stand and PC Column
  - Client :
  - Architect : POS A.C
  - Contractor : Sung-won + Dongbu + SSang-yong E&C
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ