• 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • - Project : 2002 ֿ
  - Work Scope : Structural Design
  - Location : Jeonju, Jeonbuk, Korea
  - Occupancy : Sport Stadium
  - Size : 91,000, B1/6F, 42,000 seats
  - Structure System : Roof-Steel Truss +Tensile Structure, PC Stand and PC Column
  - Client :
  - Architect : Pos A.C Architects
  - Contractor : Sung-won + Dongbu + SSang-yong E&C
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ
 • 2002 ֿ